INTERREG-Project: SUN

Sustainable and natural sidestreams

Brightlabs neemt deel aan het project SUN. Het Duits-Nederlandse project SUN zet zich in voor een mogelijke toepassingen van food-grade bijproducten vanuit de verwerking van groente- en fruitproducten. Hierbij zou een degradatie van deze zijstromen naar veevoer of energiegebruik in biogasinstallaties dus worden vermeden.

Het doel van het project is de ontwikkeling van nieuwe en duurzame recepten en producten, rekening houdend met het kader van de levensmiddelenwetgeving.

De weg naar nieuwe producten of recepten omvat veel verschillende werkstappen:

  • Registratie van de zijstromen en hun materiaalgebruik
  • Ontwikkeling van nieuwe droog- en extractieprocessen
  • Ontwikkeling van nieuwe recepten
  • Juridische beoordeling van de zijstromen en de nieuwe producten die daaruit zijn ontwikkeld

Binnen het project SUN wordt de kennis van alle projectpartners benut om nieuwe, duurzame producten te ontwikkelen, dit opent belangrijke marktkansen en levert een grote ecologische bijdrage.

Brightlabs zet zich binnen het Project SUN in door het ontwikkelen van meetmethodieken voor het bepalen van de inhoudstoffen in deze zijstromen en de te ontwikkelen producten. Voor de valorisatie van deze zijstromen, en als onderdeel van de registratie, is het van belang dat de kwaliteit van de zijstromen en de ontwikkelde producten gewaarborgd kan worden. Hiervoor wordt binnen Brightlabs gebruik gemaakt van HPLC en LC-MS/MS technieken om hiervoor geschikte meetmethodieken te ontwikkelen.

Voor meer informatie:

Bekijk de video:

Deel dit artikel!