Het bedrijf

Brightlabs is sinds 2016 gevestigd op een bijzondere locatie: de Villa Flora onderdeel van de Brightlands campus greenpoort Venlo Brightlands campus greenpoort Venlo.

In deze bijzondere ambiance vindt de kruisbestuiving van de zogenoemde 4 O’s plaats. Deze hoofdletters staan voor Onderzoek, Ondernemers, Onderwijs en Overheid.

Als Brightlabs zijn we niet het volgende routine laboratorium, maar richten we ons op de complex routinematige en niet routinematig onderzoek. Hierbij staat de klant vraag centraal, en kunnen we onze bestaande methodiek toepassen op uw klant specifieke producten. En indien dit niet mogelijk is nieuwe analyse methode ontwikkelen en op het juiste niveau valideren.

Co-Creatie

In onze laboratoriumonderzoeken voeren zinvolle metingen en uitkomsten de boventoon, waarbij de klantvraag centraal staat. Brightlabs is géén getallenfabriek, dus om de juiste snaar te raken maken we serieus werk van co-creatie. Bundeling van kracht en expertise met onze partners en klanten zorgt voor een onderscheidende profilering. Samen met uw kennis over uw eigen producten en processen en onze expertise én ervaring in chemische en anorganische analyses, is het geheel groter dan de som der delen.

Technieken

Als High-end laboratorium zijn we uitstekend uitgerust voor de analyse van organische en anorganische verbindingen en elementen. Hierbij zijn we gespecialiseerd in chromatografische en massaspectrometrische technieken, zoals vloeistofchromatografie (HPLC) gaschromatografie (GC) en ionchromatografie (IC), ook gecombineerd met massa spectrometrie zoals LC-MS/MS en GC-MS/MS. Naast chromatografische apparatuur beschikt Brightlabs over ICP-OES en ICP-MS apparatuur, en behoort element analyse ook tot ons expertise gebied.

Kwaliteit

Als Brightlabs staat kwaliteit in een hoog vaandel. We waarborgen de kwaliteit van onze service en dienstverlening via kwaliteitssysteem, gebaseerd op GMP kwaliteitsstandaard. Verder is Brightlabs in het bezit van een GMP fabrikantenvergunning van het IGJ.

Voor een kopie van onze accreditaties zie onze download pagina klik hier klik hier.

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Benieuwd naar wat Brightlabs voor u kan betekenen?

Download de brochure