Cannabis Testing

Sinds 2018 is Brightlabs in het bezit van een opiaten ontheffing vanuit het BMC (Bureau voor Medicinale Cannabis), voor de analyse van Cannabis en gerelateerde producten. De combinatie van deze opiaten ontheffing samen met onze GMP accreditatie maakt Brightlabs een belangrijke partner voor de analyse aan cannabis en gerelateerde materialen voor zowel de Farmaceutische industrie, onderzoeksinstellingen en de supplementen sector. Sinds 2023 analyseert Brightlabs de Cannabis en hasjiesj voor het Experiment Gesloten Coffeeshopketen.

Jaarlijks ontvangt Brightlabs duizenden Cannabis monsters voor de analyse op cannabinoïden, terpenen of ongewenste verontreinigingen zoals zware metalen of microbiologische verontreinigingen.

Hierbij heeft Brightlabs ruime ervaring met de grote diversiteit aan Cannabis producten zoals olie en snoepgoed, maar ook aan farmaceutische producten van hand-gel tot aan medicinale Cannabis conform de geldende Farmacopoea.

Speciaal voor het experiment heeft Brightlabs in huis methodieken opgezet om conform de gevraagde eisen voor het Experiment Gesloten Coffeeshopketen te kunnen analyseren.

Met het Experiment Gesloten Coffeeshopketen onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om coffeeshops van legaal gekweekte Cannabis te voorzien. Gedurende 4 jaar hebben 10 telers de mogelijkheid om legaal cannabis produceren.

Voor meer informatie zie de website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/documenten/brochures/2019/04/11/spelregels-experiment-gesloten-coffeeshopketen

Binnen het experiment zijn er een aantal eisen gesteld aan de kwaliteit voor zowel Cannabis bloem als hasjiesj. Een van de eisen is dat op de verpakking moet staan hoeveel THC en CBD in het product zit.  Daarnaast moeten de producten vrij zijn van verontreinigingen en zoals zware metalen, micro organismen en aflatoxines. Brightlabs biedt alle analyse services aan om aan deze eisen te voldoen, daaronder vallen o.a.:

 • Cannabinoïden, (THCA, CBDA, THC, CBD en totaal THC-equivalent en totaal CBD-equivalent)
 • Zware metalen, (Lood, Cadmium, Kwik en Arseen)
 • Alfatoxines, (som van B1, B2, G1 en G2)
 • Microbiologische verontreiniging, (TAMC, TYMA en S. Aureus)

Daarnaast zijn er nog aanvullende analyses mogelijk zoals:

 • Full Screen Cannabinoïden (tot wel 17 verschillende Cannabinoïden beschikbaar)
 • Terpenen
 • Pesticiden
 • Drooggewicht (watergehalte)
 • Aanvullende microbiologische analyses

Niet al onze mogelijkheden staan online, en worden continue verbeterd en uitgebreid. Dus neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Naast onze opiaat ontheffing beschikt Brightlabs over een GMP vergunning, en daarmee de mogelijkheid om medicinale Cannabis te analyseren voor vrijgifte onder GMP.
Dit is mogelijk aan zowel plant materiaal, maar ook cannabis gerelateerde producten, zoals zuivere THC (Dronabinol) en CBD (Cannabidiol), of hiervan geformuleerde drug products zoals tabletten en spuiten.
Hierbij wordt gewerkt middels de geldende Europese Farmacopoea of DAB/DAC monografieën.

 • Identification, using TLC (2.2.27) and Microscopic examination (2.8.23)
 • Loss on Drying (2.2.32)
 • Foreign Material
 • Aflatoxines (2.8. 18)
 • Pesticides (2.8.13)
 • Heavy Metals (2.4.27)(2.2.58)
 • Assay and Related Substances (2.2.29)
 • Microbial contamination (2.6.12)(2.6.13)

Brightlabs heeft een in-house methode waarmee verschillende cannabinoïden kwantitatief geanalyseerd kan worden. Met deze methode is het mogelijk het gehalte d9-THC de kwantificeren om te controleren of er aan alle wetgeving wordt voldaan.
Daarnaast is er een eigen GC-MS methode voor de analyse van terpenen beschikbaar.

Naast de gewenste producten (CBD & Terpenen), heeft Brightlabs een breed scala aan analyse mogelijkheden om uw product te controleren op de aanwezigheid van ongewenste componenten, zoals:

 • Zware Metalen
 • Mycotoxines (B1, B2, G1 & G2)
 • Residual Pesticides
 • Residual Solvents
 • Micro Biologische verontreinigingen

Aan plant materiaal kan er een breed scala van analyses worden uitgevoerd, voor zowel het testen onder GMP conform geldende monografieën als voor research doeleinden.

Hiervoor kunnen er analyses worden uitgevoerd zoals:

 • Cannabinoiden (Assay of screen)
 • Terpenen
 • Identiteit en verontreinigingen
 • Loss on Drying (LOD)
 • Zware metalen
 • Mycotoxines (B1, B2, G1 & G2)
 • Residual Pesticides
 • Micro Biologische verontreinigingen

Sinds 2020 wordt binnen Brightlabs de analyse van medicinale cannabis voor het BMC uitgevoerd, als onderdeel van de vrijgifte conform de Nederlandse monografie.

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Benieuwd naar wat Brightlabs voor u kan betekenen?

Download de brochure